Wat deed Trump in ‘87 in Makkum?

Op het nieuwste album TRUMP YN MAKKUM (dat op 24 november uitkomt) doen de Friestalige punklegendes van It Dockumer Lokaeltsje verslag van een spookachtig universum vol dode en ondode Friezen. Voor dit project kwamen er onrustbarend veel mededelingen door over de oorlog en het daarmee samenhangende einde der tijden. Nog griezeliger is de astrale opdracht die de mannen ontvingen om een musical te produceren over iets waar men in het Friese dorpje Makkum na al die jaren nog altijd niet graag over praat. Wat deed Donald Trump in 1987 in Makkum? En waar is toch dat luxe jacht? Trillend van angst heeft het trio dit verwerkt in zestien nieuwe nummers die waar het kan niet langer dan een minuut duren, maar soms veel langer. Daarbij staan de bandleden wederom met één been in het muzikale graf dat de punk en (no) wave uit hun jongensjaren voor hen gegraven heeft. Beter wakker worden op de zaterdagmiddag in de kelder van Het Z-Gebouw kan gewoon niet.