We zoeken deelnemers voor het taalproject Pidgin Leeuwarden. Met Pidgin Leeuwarden maakt kunstenaar Ahilan Ratnamohan een nieuwe taal om te laten zien welke verschillende talen en mensen er in Leeuwarden zijn. Daarom wil hij graag gesprekken voeren met mensen uit de vele verschillende taalgroepen van Leeuwarden.

Ahilan is benieuwd naar de verbinding die mensen voelen met de taal die ze thuis spreken. Wat gebeurt er met je als je in het dagelijks leven een andere taal dan je moedertaal moet gebruiken om je te uiten? Welke woorden uit je eigen taal mis je wanneer je Nederlands spreekt? 

Ahilan is een Australiër van Srilankaanse afkomst die naar Europa kwam om aan zijn voetbalcarrière te werken. Toen dat geen succes werd, besloot hij zijn ervaringen om te vormen tot theatervoorstellingen. Naast voetbal heeft Ahilan een grote fascinatie voor het leren van taal; hoe leren mensen een nieuwe taal en welk effect heeft dit op hen als mens?  

Wie kan er meedoen?

  • We zoeken deelnemers (16 jaar en ouder) die het Nederlands als tweede taal hebben geleerd en het Nederlands gebruiken op dagelijkse basis. 
  • Moedertalen of -dialecten zijn allemaal welkom. Of dit nou Sranan Tongo, Frysk, Tigrinya, Liwwadders of Spaans is, we zoeken ze allemaal!
  • Je vindt het interessant om na te denken en te vertellen over hoe het is om de Nederlandse taal in plaats van je moedertaal te gebruiken. Zijn er woorden of uitdrukkingen die je mist?

Wat wordt er van je gevraagd?

  • Na je aanmelding plannen we een kennismakingsgesprek via Zoom of telefoon.
  • Dit gesprek gaat over de woorden die je mist uit je moedertaal.
  • Na het eerste kennismakingsgesprek kun je gekozen of gevraagd worden om de nieuwe taal Pidgin Leeuwarden mede op te richten. 
  • Dit project neemt in totaal ongeveer 10 uur in beslag, verspreid over een aantal maanden, en resulteert in een woordenboek en een performance.

Meld je hier aan.
 

Heb je vragen? Mail dan naar info@explore-the-north.nl.

Pidgin Leeuwarden is een project van productiehuis Explore the North, de Afûk, Leeuwarden City of Literature en kunstenaar Ahilan Ratnamohan (onderdeel van Brussels kunstenaarscollectief ROBIN) en wordt vanuit de Proeftuin Meertaligheid ondersteund door We the North.

Foto (c) Jonas Lampens