Foto: The Deconstruction of Aristote Bofunda Gemale - Marc de Fotograaf

Station Noord

Station Noord is een ontwikkelingstraject van meerdere podiumkunstinstellingen uit het Noorden. Vanuit Station Noord, een ontwikkelingstraject van meerdere noordelijke podiumkunstinstellingen, worden nieuwe (theater)makers begeleid en ondersteund in hun ontwikkeling. Voor Station Noord zijn we hoofdpartner van Joost Oomen. Daarnaast zijn we trajectpartner van Sijas de Groot, Bart Bruinsma en Anna Raadsveld.
Partners: Diverse noordelijke podiumkunstinstellingen, We the North en het Ministerie van OCW.#NieuweStukken

Voor talentontwikkelingstraject #NieuweStukken begeleidden we in 2021 noordelijke schrijftalenten Gemale en Raymond Muller in de ontwikkeling van hun schrijfvaardigheden voor theaterteksten.
Partners: Fonds Podiumkunsten en Nederlands Letterenfonds.
Poetry Circle 058

Poetry Circle 058 is een van de zeven Poetry Circles van het landelijke platform Poetry Circle Nowhere voor schrijvende performers en performende schrijvers tussen de 15-25 jaar. Aanmelding voor een nieuwe workshopreeks vindt plaats in november. Houd daarvoor onze social media & website in de gaten of mail ons op info@explore-the-north.nl.

Meer informatie en werk van Poetry Circle 058
Partners: Poetry Circle Nowhere en De Westerkerk.Jonge schrijvers

Jonge Schrijvers geeft jongeren vanaf 14 jaar de kans zich, onder begeleiding van inspirerende jonge schrijfdocenten, verder te ontwikkelen in het schrijven van teksten voor theater, literatuur, muziek en poëzie. De voorstelling TOEN RIJST NOG JONG WAS is gemaakt op basis van de teksten van de Jonge Schrijvers. Aanmelden kan 1x per jaar, in september. Houd daarvoor onze social media & website in de gaten.
Partners: Meeuw jonge theatermakers en De Westerkerk.Dichter bij Leeuwarden

Dichter bij Leeuwarden is een initiatief om talent onder woordkunstenaars (poëzie, spoken word, rap en hip hop) te vinden, te ontsluiten, te ontwikkelen en op de kaart te zetten. Wij werken met dit platform samen in het presenteren van het DBLab en de Woorden op Woensdag (WoW)-sessies.
Partners: Dichter bij Leeuwarden en Leeuwarden UNESCO City of Literature.  Kultuer Kollektyf

Het kultuer kollektyf verbindt zeven productiekernen in Fryslân en ondersteunt interdisciplinaire makers in hun artistieke ontwikkeling. Het vertrekpunt is het uitwisselen van kennis, ervaring en netwerk en het aangaan van coalities rond de makers. Onder andere door het organiseren van Donderdag Makersdagen en de Kultuer Avonden.
Partners: Popfabryk, VHDG, New Noardic Wave, Tryater, LF2028, Keunstwurk en SELF. Collective.