De serie masterclasses is bedoeld voor schrijvers die al proza of poëzie gepubliceerd hebben, en die willen onderzoeken hoe ze zichzelf en hun teksten het beste kunnen presenteren op een podium en ontdekken welke vaardigheden en kwaliteiten ze daarbij kunnen inzetten. Je werkt in elke sessie met een andere docent aan steeds dezelfde eigen tekst(en), om zo de verschillende effecten van de verschillende vormen en technieken te kunnen ervaren en uitproberen in je voordracht. Dat kan in iedere taal.

Je volgt vier de masterclasses, op donderdagavond 9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart van 19:30 tot 22:00 uur bij Tryater aan de Oostersingel in Leeuwarden. Na deze masterclasses volgt er op 6 april een sessie om een presentatie voor te bereiden, waarbij je in kleine kring kunt laten zien wat je hebt geleerd. Die presentatie is op donderdag 13 april bij Tresoar.

De masterclasses worden gegeven door vier verschillende docenten met verschillende achtergronden en expertises. Actrice en regisseur Brecht Wassenaar werkt in de eerste sessie met je aan theatertechnieken: het gebruiken van je lichaam, stem, en de ruimte om je heen. In de tweede sessie geeft dichter Nyk de Vries les over voordragen: dictie, spanningsopbouw, ritme en muziek. In de derde masterclass leert schrijver Daan Doesborgh je contact maken met het publiek: improviseren, spontaniteit en humor inzetten bij je voordracht. Zangdocent Janneke Brakels geeft de vierde sessie, over inspreektechnieken: hoe je stem en je tekst klinken voor een podcast of luisterboek, en het gebruiken van opnames in performances.

Er is ruimte voor maximaal acht deelnemers. Deelname is gratis en wordt aangeboden door Explore the North, Tryater en Leeuwarden City of Literature. Aanmelden kan tot en met vrijdag 24 februari met dit formulier. We maken een selectie op basis van de aanmeldingen en laten je weten of je mee kunt doen. Ben je geselecteerd, dan verwachten we dat je aan alle bijeenkomsten deelneemt.

Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met Tryntsje van der Steege, projectleider bij Leeuwarden UNESCO City of Literature, tryntsje@leeuwardencityofliterature.nl.