Nieuwe schrijvers laten in café De Gouden Leeuw in Tresoar horen hoe zij geïnspireerd raken door Gysbert Japicx en zijn betekenis voor de (Fryske) taal en literatuur. 

Verschillende talenten van nu krijgen de opdracht om een nieuwe literaire tekst te schrijven. Hoe zien zij de verhouding tussen geschreven en gesproken taal? Hoe gaan nieuwe schrijvers om met meertaligheid anno 2023? Op 10 oktober, in de Gysbert Japicxpriis wike, krijgen die schrijvers het podium. 

Deze activiteit is onderdeel van het programma van de Gysbert Japicxpriis wike van Tresoar. Deze activiteit wordt georganiseerd door De Moanne, Explore the North en Leeuwarden UNESCO City of Literature.

Dit jaar wordt de belangrijkste literaire prijs van Fryslân, de Gysbert Japicxprijs, weer uitgereikt. De adviescommissie bestaat uit Jarich Hoekstra, Jelma Knol en Rieuwert Krol. Zij hebben alle Friese prozawerken van de afgelopen vier jaar gelezen. Op zaterdag 14 oktober wordt de prijs in Bolsward uitgereikt. Voorafgaand aan deze dag worden activiteitein georganiseerd. Tresoar heeft de organisatie in handen en werkt samen met andere literaire organisaties.