Pidgin X
Productiehuis Explore the North, De Afûk, Leeuwarden City of Literature en kunstenaar Ahilan Ratnamohan (onderdeel van Brussels kunstenaarscollectief ROBIN) werken voor de Proeftuin Meertaligheid van We the North samen aan Pidgin X – het ontwikkelen van een nieuwe, democratisch gevormde taal binnen een stad of dorp in Nederland. Op basis van de hedendaagse demografie van een stad of dorp, worden inwoners met diverse verschillende moedertalen bij elkaar gebracht. Uit deze moedertalen wordt door de deelnemers een nieuw vocabulaire samengesteld, dat een afspiegeling is van de bestaande bevolkingssamenstelling.

Pidgin X is een meertalig, inclusief project dat door taal laat zien hoe divers de bevolkingssamenstelling in een stad eigenlijk is. Zo wordt het gesprek op gang gebracht over hoe we – ongeacht onze moedertaal – kunnen communiceren met de mensen die onderdeel zijn van onze directe omgeving, of dat nu migranten zijn of mensen die al generaties op dezelfde plek wonen. De nieuwe pidgintaal zal een vermenging zijn van Fries, Liwwadders, Nederlands en buitenlandse talen: een mix die voor elke stad anders is. Er is een pilot van het project opgestart in Leeuwarden, daarna wordt Pidgin X uitgezet in andere provincies die zijn aangesloten bij de Proeftuin Meertaligheid: Groningen en Overijssel (Zwolle).

Pidgin Leeuwarden
Vanaf december 2020 werkt Ahilan Ratnamohan aan Pidgin Leeuwarden. Ahilan is een Australiër van Srilankaanse afkomst die naar Europa kwam om aan zijn voetbalcarrière te werken. Toen dat anders liep, besloot hij zijn ervaringen om te vormen naar theatervoorstellingen. Naast voetbal heeft Ahilan een grote fascinatie voor het leren van taal; hoe leren mensen een nieuwe taal en welk effect heeft dit op hen als mens? 

Met Pidgin Leeuwarden probeert Ahilan een nieuwe taal te creëren die de stad Leeuwarden reflecteert. Vanuit deze insteek wil hij graag gesprekken voeren met mensen uit de vele verschillende taalgroepen van Leeuwarden.

Ahilan is benieuwd naar de verbinding die mensen voelen met de taal die ze thuis spreken. Wat gebeurt er met ze als ze in het dagelijks leven een andere taal moeten gebruiken om zich te uiten? Welke woorden uit hun eigen taal missen ze wanneer ze Nederlands spreken? 

Wie mag er mee doen?

  • Er worden vooral deelnemers (16 jaar en ouder) gezocht die het Nederlands als tweede taal hebben geleerd en het Nederlands gebruiken op dagelijkse basis. 
  • Moedertalen of -dialecten zijn allemaal welkom. Of dit nou Sranan Tongo, Frysk, Tigrinya, Liwwadders of Spaans is.

Wat wordt er van deelnemers gevraagd?

  • Na de aanmelding wordt er in januari een kennismakingsgesprek gepland.
  • Dit gesprek gaat over de woorden die de deelnemer mist uit de moedertaal.
  • Na het eerste kennismakingsgesprek kunnen deelnemers gekozen of gevraagd worden om de nieuwe taal Pidgin Leeuwarden mede op te richten. 
  • Dit duurt in totaal ongeveer 10 uur, verspreid over een aantal maanden.

Het aanmeldformulier en meer informatie is te vinden via deze pagina.

Pidgin Leeuwarden is een project van productiehuis Explore the North, de Afûk, Leeuwarden City of Literature en kunstenaar Ahilan Ratnamohan (onderdeel van Brussels kunstenaarscollectief ROBIN) en wordt vanuit de Proeftuin Meertaligheid ondersteund door We the North.